Een kwartier audio - van binnen naar buiten

LM binnen naar buiten.jpg

Dus ik ga dan zitten om een audioding op te nemen en ik heb niet altijd in de hand waar het heen gaat, ik dacht toen ik ging zitten: ik maak een kwartier met veel hartsenergie/hartsstroming/openhartigheid, maar dat zal voor een andere keer zijn, dit is een kwartier rustig, nieuwsgierig gewaarzijn geworden.

Wat er een beetje speciaal/specifiek aan is: het ding waarbij je van binnen naar buiten gaat voelen/waarnemen. Zie maar of het werkt voor jou, en indien niet: super! Iets anders zal wel werken.